Analiza algorytmów binaryzacji i opracowanie algorytmu adaptacyjnej binaryzacji w celu implementacji w układzie reprogramowalnym Virtex IV