Zapytanie ofertowe. Wykonanie badań profilaktycznych wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań profilaktycznych wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego z zakresu medycyny pracy dla poszczególnych grup zawodowych.

Termin składania ofert upływa w dniu 28.10.2022 o godzinie 12:00.