Profesor Erol Gelenbe wśród prelegentów Abu Dhabi Artificial Intelligence Summit

Profesor Erol Gelenbe z IITIS PAN jest wśród 19 prelegentów zbliżającego się Abu Dhabi Artificial Intelligence Summit w dniach 12-13 grudnia 2022 roku. Na liście prelegentów jest trzech medalistów Fieldsa z matematyki i dwóch laureatów Nagrody Turinga z informatyki. Nasz pracownik jest jedynym zaproszonym prelegentem z instytucji z Europy Środkowej.

Abu Dhabi Artificial Intelligence Summit ma na celu zgromadzenie uczestników zarówno ze środowiska akademickiego, jak i przemysłu, aby zaprezentować swoje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji. Podczas ADAIS 2022 firmy  AI będą miały możliwość kontaktu i interakcji z kluczowymi podmiotami i wpływowymi osobami w tej dziedzinie. Uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji.

Abu Dhabi AI Summit 2022 Gathering of the Greatest Minds in AI