Prof. T. Czachorski uczestniczył jako główny mówca w "International Workshop on Simulation and Modelling Techniques in Science and Engineering"

Miło nam poinformować, iż Dyrektor IITiS PAN, Prof. T. Czachorski uczestniczył jako główny mówca w "International Workshop on Simulation and Modelling Techniques in Science and Engineering" oraz Konferencji "The works of Srinivas Ramanujan & their Applications in Science and Engineering" w RJIT, BSF Academy, Tekanpur i otrzymał "The Srinivasa Ramanujan Life Time Achievement Award" za "Significant and Outstanding Contribution in areas of research in Mathematics". Podpisał również umowę o współpracy pomiędzy Instytutem Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk a Rujastami Institute of Technology BSF Academy, Tekanpur, Gwalior.

Historia zmian

Data aktualizacji: 02/01/2023 - 12:08; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)

Miło nam poinformować, iż Dyrektor IITiS PAN, Prof. T. Czachorski uczestniczył jako główny mówca w "International Workshop on Simulation and Modelling Techniques in Science and Engineering" oraz Konferencji "The works of Srinivas Ramanujan & their Applications in Science and Engineering" w RJIT, BSF Academy, Tekanpur i otrzymał "The Srinivasa Ramanujan Life Time Achievement Award" za "Significant and Outstanding Contribution in areas of research in Mathematics". Podpisał również umowę o współpracy pomiędzy Instytutem Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk a Rujastami Institute of Technology BSF Academy, Tekanpur, Gwalior.