O instytucie

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) jest instytutem naukowym, którego działalność naukowa koncentruje się w dziedzinie technologii informatycznych. Instytut zajmuje się również szkoleniem personelu technicznego i naukowego na zaawansowanym poziomie. Inicjuje i uczestniczy w projektach mających na celu rozwój innowacyjnego sektora komercyjnego. IITIS PAN bierze udział w realizacji misji Polskiej Akademii Nauk w zakresie promocji, integracji i upowszechnianiu polskiej nauki.

 • Data: 

  15/11/2016 - 11:00

  Prelegent: 

  Mariusz Słabicki, IITiS PAN

  Celem badań w pracy pt. "Metody lokalnej rekonfiguracji sieci komórkowych" było opracowanie nowej metody zmiany konfiguracji stacji bazowych w sieci komórkowej LTE. Główną zaletą opisywanej metody jest ograniczenie liczby rekonfigurowanych stacji bazowych w porównaniu z metodą całkowitej rekonfiguracji, co może stanowić zysk dla operatora telekomunikacyjnego. W pracy wykorzystane zostały modele analityczne oraz metody metaheurystyczne do rozwiązania problemu doboru mocy nadawania stacji bazowych.

 • Data: 

  03/11/2016 - 11:00

  Prelegent: 

  Ivanna Droniuk, Lviv Polytechnic National University

  Funkcje Ateb powstały jako odwrócenie niepełnych funkcji Beta, stąd ich nazwa. Dr Droniuk zaproponowała transformatę opartą na tej funkcji i w pracy habilitacyjnej przedstawia różne jej zastosowania, w szczególności do ochrony informacji, w przetwarzaniu sygnałów, do ukrycia informacji w szumie, do zabezpieczania dokumentów.

 • Data: 

  09/11/2016 - 12:00

  Prelegent: 

  Paweł Foremski, IITiS PAN

  Seminarium poświęcone będzie prezentacji systemu Entropy/IP, który pozwala na odkrywanie i wizualizację struktur adresacyjnych w sieciach IPv6 na podstawie zaobserwowanych zbiorów aktywnych adresów. System jest w pełni zautomatyzowany, opiera się na metodach teorii informacji, prawdopodobieństwa i uczenia maszynowego. Zostaną także zaprezentowane wyniki praktyczne, pokazujące np. możliwość skanowania sieci IPv6 na podstawie modeli probabilistycznych.

 • Łukasz Pawela
  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia młodym, wybitnym naukowcom. W XI edycji konkursu rozpatrzono 1137 wniosków. W gronie 168 laureatów znalazł się pracownik IITiS PAN Łukasz Pawela.
 • Data: 

  28/09/2016 - 13:15

  Prelegent: 

  Marcin Kapczyński, Thomson Reuters

  Obecnie instytucje naukowo-badawcze, rządowe i te dystrybujące środki na badania stają przed koniecznością obiektywnego określenie wpływu i jakości dorobku naukowego.

  Prezentacja przedstawia sposoby wykorzystania narzędzi analityki bibliometrycznej takie jak: Web of Science, Journal Citation Reports czy Incites wykorzystywane do określanie wpływu badań naukowych, identyfikacji potencjalnych obszarów rozwoju, trendów badawczych i najbardziej wpływowych autorów i instytucji.

  • TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2016-07-25

  Szczegółowe informacje w załączniku.

 • Data: 

  13/07/2016 - 13:15

  Prelegent: 

  Agata Mendys, Muzeum Narodowe w Krakowie

  Techniki analityczne bazujące na spektroskopii odbiciowej ze względu na swój nieinwazyjny charakter są niemal idealnymi metodami do analizy tak wrażliwych i cennych obiektów jak dzieła sztuki...

 • Data: 

  15/06/2016 - 13:15

  Prelegent: 

  Daniel Burgarth, Aberystwyth University

  Which algorithms could you run on a given quantum device? I give an introduction into the concept of "reachable operations" in controlled quantum systems. In practice, quantum devices will be noisy, so it is important to characterise the reachable set of open quantum systems. This, however, brings many mathematical challenges, which I will briefly discuss. I then provide a case study of a qubit in a bath of spin 1/2 particles, for which the reachability question can be solved analytically, and provide numerical results using an open-source software library developed by our group. 

Strony