Zastosowanie produkcyjnych sieci Petriego do modelowania procesów produkcji

TytułZastosowanie produkcyjnych sieci Petriego do modelowania procesów produkcji
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2002
AutorzyZaborowski M
JournalZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Automatyka
Pagination175–188