Strumienie danych w systemie monitorowania, analizy i klasyfikacji sygnalow biomedycznych