Tytuł pracy: 

Wykorzystanie uczenia maszynowego w informatyce kwantowej

Data otwarcia przewodu: 

26/01/2018

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Data obrony: 

28/05/2020 - 12:00

Data nadania stopnia: 

28/05/2020

Miejsce obrony: 

w siedzibie Instytutu Inormatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ul. Bałtycka 5 w sali seminaryjnej, z zapewnieniem dostępu zdalnego pod adresem https://gotomeet.me/iitis/rada-naukowa

Historia zmian

Data aktualizacji: 30/01/2022 - 16:48; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)