Przetwarzanie informacji wizyjnej w komputerowym systemie z mobilną głowicą stereowizyjną

TytułPrzetwarzanie informacji wizyjnej w komputerowym systemie z mobilną głowicą stereowizyjną
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2001
AutorzySkabek K, Kowalski P
JournalStudia Informatica
Volume22
ISSN0208-7286

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)