Metoda sterowania natężeniem ruchu w Internecie, referat zaproszony