Lively quantum walks on cycles

Historia zmian

Data aktualizacji: 21/10/2016 - 13:01; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)