Foundations of Quantum Computing. Part 1.

TytułFoundations of Quantum Computing. Part 1.
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2001
AutorzyKlamka J, Węgrzyn S, Bugajski S
JournalArchiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Volume13
Pagination97–142