Feedforward Neural Networks with Diffused Nonlinear Weight Functions

TytułFeedforward Neural Networks with Diffused Nonlinear Weight Functions
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2005
AutorzyRataj A
JournalArchiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Volume17
Pagination33–54