Diffusion approximation and markovian models of RED control mechanism

TytułDiffusion approximation and markovian models of RED control mechanism
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2001
AutorzyLaalaoua R., Czachórski T, Atmaca T.
JournalArchiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Volume13
Pagination343–354