Building the Models of Cultural Heritage Objects Using Multiple 3D Scanners

TytułBuilding the Models of Cultural Heritage Objects Using Multiple 3D Scanners
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2009
AutorzySkabek K, Kowalski P
JournalTheoretical and Applied Informatics
Volume21
ISSN1896-5334
AbstractArtykuł prezentuje porównanie technik skanowania przestrzennego dla obiektów dziedzictwa kulturowego.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)