Analiza wpływu mocy nadawania stacji bazowych na mechanizmy równoważenia obciążenia w sieciach LTE

TytułAnaliza wpływu mocy nadawania stacji bazowych na mechanizmy równoważenia obciążenia w sieciach LTE
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji2016
AutorzyGrochla K, Połys K
Conference NameMateriały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki
PublisherKSTiT

Historia zmian

Data aktualizacji: 15/11/2016 - 13:30; autor zmian: Konrad Połys (kpolys@iitis.pl)