Publications

Found 68 results
Filters: Author is Sławomir Nowak  [Clear All Filters]
2002
Nowak S.  2002.  Koncepcje realizacji procesów nanotechnologicznych. Studia informatica. 2A:45–58.
Nowak S.  2002.  The nanosystems structures of manufacturing. IEEE-Nano 2002. :381–384.
Czachórski T, Fourneau J.M, Nowak S, Quessette F..  2002.  Performance of a mixed deflection and convergence routing algorithm. Proc. of 2nd Polish-German Teletraffic Symposium PGTS, Gdansk, 22-25 September 2002.
Czachórski T, Fourneau J.M, Nowak S.  2002.  Symulacyjne Badanie routingu w sieciach optycznych. Studia informatica. 2A:45–58.
2001
Nowak S, Jędruś S.  2001.  A Detailed ATM Network Simulator. Proceedings of the 8th Polish Teletraffic Symposium. :193–202.
Nowak S.  2001.  Nanotechnology and Nanocomputers. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 13:195–204.
Nowak S.  2001.  Wykorzystanie mechanizmu RED w regulacji ruchu sieciowego. Studia informatica. :131–143.

Pages