Nanotechnology and Nanocomputers

TitleNanotechnology and Nanocomputers
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsNowak S
JournalArchiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Volume13
ISSN0867-2121