Wykorzystanie mechanizmu RED w regulacji ruchu sieciowego

TitleWykorzystanie mechanizmu RED w regulacji ruchu sieciowego
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsNowak S
JournalStudia informatica
ISSN0208-7286