Nanotechnologia i nanoinformatyka w Europie i na Swiecie, Rozdział w książce Internet w Społeczeństwie Informacyjnym

TitleNanotechnologia i nanoinformatyka w Europie i na Swiecie, Rozdział w książce Internet w Społeczeństwie Informacyjnym
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2004
AuthorsNowak S
EditorGrzywak A
ChapterWspółczesne problemy internetu: Nanotechnologia i nanoinformatyka w Europie i na Swiecie
PublisherWydawnictwa Naukowo Technicze

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)