Nanotechnologia i nanoinformatyka w Europie i na Swiecie, Rozdział w książce Internet w Społeczeństwie Informacyjnym

TitleNanotechnologia i nanoinformatyka w Europie i na Swiecie, Rozdział w książce Internet w Społeczeństwie Informacyjnym
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2004
AuthorsNowak S
EditorGrzywak A
ChapterWspółczesne problemy internetu: Nanotechnologia i nanoinformatyka w Europie i na Swiecie
PublisherWydawnictwa Naukowo Technicze