Nanotechnologi i nanoinformatyka, Rozdział w książce Współczesne problemy sieci komputerowych

TitleNanotechnologi i nanoinformatyka, Rozdział w książce Współczesne problemy sieci komputerowych
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2004
AuthorsNowak S
EditorWęgrzyn S, Pochopień B, Czachórski T
ChapterNowe technologie: Nanotechnologi i nanoinformatyka
PublisherWydawnictwa Naukowo Technicze