Email: 

person position: 

samodzielny ref. ds. administracyjnych