Wysokowydajne Sieci Komputerowe

TitleWysokowydajne Sieci Komputerowe
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsKlamka J
EditorGrzywak A
Volume1
Edition1
ChapterOperatory gęstości w informatyce kwantowej
PublisherWydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa
CityWarszawa
AbstractW pracy przedstawiono model matematyczny układu kwantowego zawierającego n qubitów. Wykorzystując pojęcie iloczynu tensorowego oraz jego własności zdefiniowano operatory gęstości (macierze gęstości), będące alternatywnym opisem stanów czystych i mieszanych układu kwantowego. Operatory gęstości są 2n´2n -wymiarowymi macierzami hermitowskimi (symetrycznymi), dodatnio określonymi. Operatory gęstości możliwiają na podstawie badania śladu macierzy gęstości rozróżnienie czystych i mieszanych stanów kwantowych, oraz stosunkowo łatwe wyznaczenie wartości liczbowej dowolnej obserwabli układu kwantowego. Wszystkie zaprezentowane w pracy rezultaty są uogólnieniem na przypadek dowolnego układu kwantowego złożonego z n-qubitów, rezultatów przedstawionych w pracy [1] dla 1-qubitowych oraz 2-qubitowych układów kwantowych. Przedstawione w pracy rezultaty można uogólnić na przypadek złożonych układów kwantowych będących iloczynami tensorowymi wielowymiarowych kwantowych podukładów składowych.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)