Quantum neural networks to simulate many-body quantum systems

Historia zmian

Data aktualizacji: 10/12/2020 - 14:29; autor zmian: Bartłomiej Gardas (bgardas@iitis.pl)