Publications

Found 18 results
Filters: Author is Konrad Połys  [Clear All Filters]
2020
Grochla K, Połys K.  2020.  Heuristic Algorithm for Gateway Location Selection in Large Scale LoRa Networks. The 2020 annual International conference on Wireless Communications & Mobile Computing (IWCMC 2020).
2019
Połys K, Grochla K, Gorawski M, Frankiewicz A.  2019.  Accuracy of UWB Location Tracking Devices When on the Move. International Conference on Computer Networks. International Conference on Computer Networks:233-241.
Grochla K, Marjasz R, Połys K, Strzoda A.  2019.  Kolizje pakietów w sieciach LoRa w zastosowaniach smart city. Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne.
2017
Połys K, Grochla K.  2017.  Model zmienności przepływności bitowej transmisji w sieciach LTE oparty o łańcuchy Markowa. Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki .
2016
Grochla K, Połys K.  2016.  Analiza wpływu mocy nadawania stacji bazowych na mechanizmy równoważenia obciążenia w sieciach LTE. Materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki.
Grochla K, Połys K.  2016.  Subcarrier Allocation for LTE Soft Frequency Reuse Based on Graph Colouring. Information Sciences and Systems 2015. :447–454.
Grochla K, Połys K.  2016.  Using Kalman Filters on GPS Tracks. Man–Machine Interactions 4. :663–672.
2015
Grochla K, Gorawski M, Połys K.  2015.  Comparison of Measurements and Simulation Model of Indoor Signal Level Variation in LTE Networks. Proceedings of the 8th International Conference on Simulation Tools and Techniques.
Grochla K, Połys K.  2015.  Dobór parametrów mechanizmu zwielokrotnienia wykorzystania częstotliwości SFR w sieciach LTE. Materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki.
Foremski P, Gorawski M, Grochla K, Połys K.  2015.  Energy-Efficient Crowdsensing of Human Mobility and Signal Levels in Cellular Networks. Sensors. 15
Połys K, Grochla K.  2015.  Mobility robustness in LTE based on automatic neighbor relation table.. Computer Networks. :232–241.
Gorawski M, Grochla K, Połys K.  2015.  Variability of LTE Signal in Indoor Environment. Internet in the Information Society, X Scientific Conference.
2013
Grochla K, Połys K.  2013.  Influence of the Handoff Threshold Hysteresis on Heterogeneous Wireless Network Performance. Proceedings of 7th International Working Conference HET-NETs.