Publications

Found 59 results
Filters: Author is Ryszard Winiarczyk  [Clear All Filters]
1999
Winiarczyk R.  1999.  Analiza jakości usług w systemach multimedialnych. Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inźynierskim. :29–32.
Winiarczyk R, Mrózek A, Połoński W..  1999.  Termowizyjna ocena wpływu laseroterapii na proces gojenia się złamań kości piszczelowych. Techniki Informacyjne w Medycynie. :65–72.
Winiarczyk R, Kowalski P, Kędziera J.  1999.  Wydajność mechanizmów komunikacji systemu QNX. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka. 37:83–104.
1998
Polonski W., Winiarczyk R, Mrózek A, Przybyla T..  1998.  Ocena gojenia zlaman kosci piszczelowych u ludzi przy u?yciu lasera niskoenergetycznego Techniki Informatyczne w Medycynie, TIM'98, Ustron, 15-17 pazdziernik 1998.
1996
Kędziera J, Winiarczyk R.  1996.  Notes on redesigning the FPGA-based image board to the xilings 4000 chips family. Conference on Programmable Devices and Systems PDS'96, Ostrava.
1995
Płonka L, Mrózek A, Winiarczyk R, Maitan J..  1995.  Implementing Rule-Oriented Knowledge Bases on Smart Networks. Proceedings of the Workshop held in Augustow, Poland, 5-9 June.
1994
Maitan J., Mrózek A, Winiarczyk R, Płonka L.  1994.  Overview of the emerging control and communication algorithms suitable for embedding into smart sensors. Proceedings of the Second IEEE/NIST Workshop on Smart Sensor and Transducer Commnunication Standards, Cleveland, OH, September.
Mrózek A, Winiarczyk R.  1994.  Systemy operacyjne czasu rzeczywistego. Informatyka, nr.9, 1994.
1993
Skabek K, Prusakowski J., Winiarczyk R.  1993.  Komputerowa reprezentacja oraz prezentacja i graficzna edycja krzywoliniowych obiektów 3d. Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim.

Pages