Publications

Found 1 results
Filters: Keyword is modele kolejkowe  [Clear All Filters]
2018
[Anonymous].  2018.  Metoda sterowania natężeniem ruchu w Internecie, referat zaproszony. XXI Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych.