Zastosowanie Internetu w społeczeństwie informacyjnym