Transmisje strumieni MPEG-2 z wykorzystaniem usługi CBR sieci ATM

TitleTransmisje strumieni MPEG-2 z wykorzystaniem usługi CBR sieci ATM
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsSochan A
JournalStudia Informatica
Volume22
AbstractW artykule opisano prace badawcze dotyczące transmisji strumieni MPEG-2 poprzez kanał o stałej przepływności bitowej w sieci ATM. Prace miały charakter zarówno doświadczalno-pomiarowy, jak i analityczny. Wyniki pomiarowe porównano z wynikami otrzymanymi z analitycznego modelu stanowiska. Określono zależność funkcyjną pomiędzy parametrami ruchu sieci ATM, natężeniem strumienia wideo a jakością transmisji multimedialnej.