Technologie molekularne realizowane przez molekularne systemy informatyczne

TitleTechnologie molekularne realizowane przez molekularne systemy informatyczne
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsWęgrzyn S
EditorWęgrzyn S, Pochopień B, Czachórski T
ChapterWysokowydajne sieci komputerowe: Nowe Technologie
PublisherWydawnictwa Komunikacji i Łączności