Techniczne i społeczne problemy zastosowania internetu

TitleTechniczne i społeczne problemy zastosowania internetu
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsZaborowski M
EditorKwiecień A, Wódz K.
ChapterReguły stosowania sieci Petriego do modelowania systemów zarządzania
PublisherWKŁ