Techniczne i społeczne problemy zastosowania internetu