Systemy wspomagania decyzji

TitleSystemy wspomagania decyzji
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsWęgrzyn S
EditorWakulicz-Deja A.
ChapterAnaliza biologicznych i technicznych systemów informatyki
PublisherInstytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego