Systemy obsługi zgłoszeń o losowej objętości z ograniczoną pojemnością pamięci.

TitleSystemy obsługi zgłoszeń o losowej objętości z ograniczoną pojemnością pamięci.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsTikhonenko O, Kawecka M.
JournalStudia Informatica
Volume33
ISSN0208-7286
AbstractW artykule są analizowane wieloliniowe systemy obsługi zgłoszeń o losowej objętości z najprostszym strumieniem wejściowym, w których czas obsługi nie zależy od objętości zgłoszenia, a objętość sumaryczna jest ograniczona. Dowodzi się twierdzenie, pozwalające na wyznaczenie charakterystyk takich systemów przy warunku, że wyznaczone są charakterystyki odpowiedniego systemu klasycznego.