Systemy informatyki realizujące bezpośrednio procesy wytwarzania produktów

TitleSystemy informatyki realizujące bezpośrednio procesy wytwarzania produktów
Publication TypeThesis
Year of Publication2005
AuthorsNowak S
Date Published06
UniversityIITIS PAN
CityUl. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice
Thesis Typephd
AbstractOrganizacji i porządkowaniu ruchu służą, zarówno w systemach technicznych jak i w organizmach biologicznych systemy informatyki. Obecnie, jako najbardziej znane, można wymienić dwa następujące systemy: - systemy informatyki wspomagające realizację procesów obliczeniowych, oparte na komputerach, które będziemy nazywać technicznymi systemami informatyki. - systemy informatyki zawarte w organizmach biologicznych, realizujące bezpośrednie wytwarzanie niektórych materiałów i produktów, potrzebnych tym organizmom, które będziemy nazywali biologicznymi systemami informatyki. Teza pracy: możliwa jest, poza organizmami biologicznymi, techniczna realizacja systemów informatyki służących do bezpośredniej realizacji niektórych, potrzebnych nam materiałów i produktów.