Systemy Informatyki Bezpośredniego Wytwarzania Materiałów

TitleSystemy Informatyki Bezpośredniego Wytwarzania Materiałów
Publication TypeBook
Year of Publication2006
AuthorsNowak S, Węgrzyn S, Znamirowski L, Klamka J
Series EditorNowak S
Edition1
PublisherWyd. Pracowni Komputerowej Jacka Sklamierskiego
Cityul. Pszczyńska 44, 44-100 Gliwice
ISBN Number83-89105-97-7
AbstractPrzedstawione opracowanie wynika z dającej się coraz wyraźniej odczuć potrzeby traktowania i rozwijania informatyki jako ogólnej dziedziny nauki o ruchu i przetwarzaniu informacji wszędzie tam, gdzie ruch i przetwarzanie informacji mają miejsce. Chodzi więc zarówno o różne systemy techniczne, jak i o organizmy biologiczne. Biologiczne systemy informatyki, rozwijające się od miliardów lat, charakteryzują się m.in. tym, że mają w nich miejsce procesy bezpośredniego wytwarzania potrzebnych organizmowi materiałów i produktów. Wzorując się na tym, autorzy niniejszego opracowania podjęli prace nad takimi technicznymi systemami informatyki, w których również mogły być realizowane procesy bezpośredniego wytwarzanie materiałów i produktów. Ponieważ z dotychczasowych naszych prac już obecnie wynika, że taka możliwość istnieje, postanowiliśmy zebrać nasze opracowania w pewną całość, ilustrującą jeden z obecnie podstawowych kierunków rozwojowych w informatyce.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)