Stefan Węgrzyn in Memoriam

TitleStefan Węgrzyn in Memoriam
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2012
AuthorsKlamka J
EditorKwiecień A, Gaj P
ChapterPodstawy infromatyki kwantowej
PublisherWydawnictwo Politechniki Śląskiej
ISBN Number978-83-7335-955-0

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)