A quantum-inspired version of the nearest mean classifier

Historia zmian

Data aktualizacji: 28/11/2019 - 21:11; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)