Quantum-embeddable stochastic matrices

Historia zmian

Data aktualizacji: 20/06/2023 - 10:07; autor zmian: Ryszard Kukulski (rkukulski@iitis.pl)