Quantum algorithm for factorization

TitleQuantum algorithm for factorization
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsMiszczak J
JournalArchiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Volume14

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)