PT-symmetric slowing down of decoherence

Historia zmian

Data aktualizacji: 10/03/2022 - 15:17; autor zmian: Bartłomiej Gardas (bgardas@iitis.pl)