Pilotowe rozwiązania multimedialne w oparciu o ATM w IITiS PAN

TitlePilotowe rozwiązania multimedialne w oparciu o ATM w IITiS PAN
Publication TypeConference Paper
Year of Publication1999
AuthorsSochan A
Conference NameKonferencja POLMAN
AbstractW opracowaniu zaprezentowano istniejące w IITiS PAN Laboratorium Sieci ATM. Przedstawiono tematykę prowadzonych w tym Laboratorium prac naukowo-badawczych. Poruszo-no także zagadnienia związane z realizowaniem projektu Laboratorium Komputerowych Systemów Multimedialnych.