OPUS Software for Performance Evaluation of Optical Packet-Switched Networks

TitleOPUS Software for Performance Evaluation of Optical Packet-Switched Networks
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2005
AuthorsSzcześniak I, Czachórski T
Conference NameXII Konferencja Sieci Komputerowe

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)