Nowe Technologie w Komputerowych Systemach Zarządzania. Internet w Społeczeństwie Informacyjnym

TitleNowe Technologie w Komputerowych Systemach Zarządzania. Internet w Społeczeństwie Informacyjnym
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsBazan P., Krzak J., Czachórski T
EditorGrzywak A, Pikiewicz P
ChapterOcena mechanizmów kształtowania efektywności transmisji
PublisherWydawnictwa Komunikacji i Łączności
CityWarszawa