Nowe Technologie w Komputerowych Systemach Zarządzania

TitleNowe Technologie w Komputerowych Systemach Zarządzania
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsNowak S
EditorGrzywak A, Pikiewicz P
ChapterSystemy operacyjne w technicznych i biologicznych systemach informatyki
PublisherWydawnictwa Komunikacji i Łączności