New symmetry in the Rabi model

Historia zmian

Data aktualizacji: 10/03/2022 - 15:35; autor zmian: Bartłomiej Gardas (bgardas@iitis.pl)