Multi-photon Rabi model: Generalized parity and its applications

Historia zmian

Data aktualizacji: 08/11/2019 - 09:38; autor zmian: Bartłomiej Gardas (bgardas@iitis.pl)