Możliwość zastosowania obliczeń kwantowych w modelowaniu systemów i procesów transportowych

Historia zmian

Data aktualizacji: 13/12/2022 - 08:41; autor zmian: Krzysztof Domino (kdomino@iitis.pl)