Możliwość zastosowania obliczeń kwantowych w modelowaniu systemów i procesów transportowych