Metody reprezentacji informacji strukturalnej w dokumentach multimedialnych

TitleMetody reprezentacji informacji strukturalnej w dokumentach multimedialnych
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsFabian P., Brzoza P, Winiarczyk R
JournalSieci Komputerowe, Zakopane
Date Published06

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)