Metody reprezentacji informacji strukturalnej w dokumentach multimedialnych