Metody reprezentacji informacji strukturalnej w dokumentach multimedialnych

TitleMetody reprezentacji informacji strukturalnej w dokumentach multimedialnych
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsFabian P., Brzoza P, Winiarczyk R
JournalSieci Komputerowe, Zakopane
Date Published06