Markowowskie modele natężenia przesyłów internetowych.

TitleMarkowowskie modele natężenia przesyłów internetowych.
Publication TypeBook
Year of Publication2014
AuthorsDomańska J
PublisherInstytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk
CityPracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego
ISBN Number978-83-62652-69-3